\
welcome to official website of Grand Ayatollah Sobhani
فارسی العربیة
الصفحة الرئيسية المقالات الصور
المقالات
شبهه 130
دهم: مهدی بر قتل عرب‌ها و مخصوصا قریش اصرار و پافشاری می‏کند. از ابو عبدالله نقل شده که گفت: «میان ما و اعراب به جز قتل و کشتار چیز دیگری باقی نمانده است» (بحار الانوار، 52/349؛ نعمانی، الغيبة، ص 241؛ الزام الناصب، 2/264). چرا عربها!؟ از ابو عبدالله نقل شده که گفت: از اعراب بپرهیز، چون خبر بدی در مورد آنها وجود دارد و هیچ کدام از آنها با مهدی قائم خروج نمی‏کنند

دهم: مهدی بر قتل عرب‌ها و مخصوصا قریش اصرار و پافشاری میکند. از ابو عبدالله نقل شده که گفت: «میان ما و اعراب به جز قتل و کشتار چیز دیگری باقی نمانده است» (بحار الانوار، 52/349؛ نعمانی، الغيبة، ص 241؛ الزام الناصب، 2/264). چرا عربها!؟
از ابو عبدالله نقل شده که گفت: از اعراب بپرهیز، چون خبر بدی در مورد آنها وجود دارد و هیچ کدام از آنها با مهدی قائم خروج نمیکنند (بحار الانوار، 52/333؛ طوسی، الغيبة، ص 476؛ نوری طبرسی، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، ص 131). [ر.ک: همان، ص 142-141]

پاسخ:

طغیانگران عرب

این روایت - در صورت صحت - نشان می‌دهد که عده‌ای از اعراب در آن زمان در جبهه مخالف حق قرار خواهند گرفت؛ چنان‌که کلینی در کافی از امام صادق (ع) نقل کرده است:
وای بر سرکشان و طاغیان عرب از آنچه که نزدیک است.[311]
در قرآن هم به این انحراف اعراب اشاره شده است، آنجا که می‌فرماید:
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هر كس از شما، از آيين خود بازگردد، خداوند جمعيّتى را مىآورد كه آنها را دوست دارد و آنان[نيز] او را دوست دارند.» مراد از «جمعیتی که خدا آنها را دوست دارد» بر اساس احادیثی که اهل سنت نیز آن را نقل نموده است، قوم حضرت سلمان یا قومی از یمن می‌باشد.[312]
و نظیر این مطلب در باره عرب‌ها در منابع معتبر اهلسنت نیز آمده است. بخاری، مسلم، ترمذی و دیگران نقل کرده اند که:
زينب بنت جحش روايت نموده است که رسول الله بر ما در حالى داخل شد که او را ترس فرا گرفته بود، گفت: لا اله الاالله، افسوس بر حال عرب ها از آن شري که قطعا دامن گیر آنان خواهد شد. امروز در سد يأجوج و مأجوج اينقدر سوراخ ایجاد شده - شصت خود را با انگشت بعدى وصل کرد- زينب مي گويد: گفتم: يا رسول الله! در حالی که صالحان در میان ما است، باز هلاک خواهیم شد؟ پیامبر فرمود: آری وقتی که پلیدی زیاد شود.[313]
معلوم نیست که مشکل این نویسنده چیست؟ آیا دلش برای اعراب و قریش سوخته یا مشکل دیگری دارد؛ چون از نظر تاریخی مسلم است که بزرگ‌ترین مانع در راه پیشرفت دین اسلام، افرادی از قبیله قریش بودند که انواع اذیت‌ها را به پیامبر (ص) برای جلوگیری از پیشرفت اسلام انجام دادند. پس از وفات پیامبر نیز، فرزندان امیه انواع ظلم‌ها و ستم‌ها را به اهلبیت پیامبر روا داشتند. بعید نیست - بلکه شواهد زیادی دلالت می‌کند - که فرزندان بنی امیه در آخر الزمان، به پیروی از پدران ناپاک خود راه مقابله با دین را در پیش خواهند گرفت، ابن حماد در الفتن نقل کرده است که:
ابن عباس گفت: سفیانی (شخصی از نسل ابی سفیان) خروج می‌کند و به جنگ می‌پردازد؛ حتی شکم زنان را پاره می‌کند و کودکان را در دیگ ها می پزد.[314]
بنابراین امام مهدی (عج) با این طاغیان می‌جنگد و آنها را به اذن و یاری الهی نابود می‌کند. البته با توجه به وجود روایات فراوان و متواتر درباره طرفداران امام مهدی (عج) در میان اعراب (نظیر روایاتی که در مورد یمانی وارد شده) باید گفت مراد از این روایات، زمره خاصی از اعراب هستند که زیر لوای سفیانی جمع می‌شوند. وسفیانی فردی از عرب و از قبیله قریش است و مراد همه اعراب و همه قریش نیستند. امام صادق (ع) فرمود:
هيچ پرچمي و حركتي در هنگامه ظهور، رشد يافته‌‌تر از حركت يماني نيست. او مردم را به سوي حق هدايت و راهنمايي مي‌كند.[315]
بنابراین ظاهر روایتی که می‌گوید: «هیچ کدام از آنها با مهدی قائم خروج نمیکنند»؛ باید توجیه شود که مراد از آن بنی سفیان و نظایر آنها است نه همه عرب. [316]

[307]. سجده، آیه 22.
[308]. زخرف، آیه 41.
[309]. دخان، آیه 16.
[310]. زخرف، آیه 55.
[311]. الکافی، ج 1، ص 370.
[312]. نگاه کنید به الزیعلی، تخریج الاحادیث، ج ،1 ص 411، (به نقل از حاکم در المستدرک و مسلم و دیگران).
[313]. صحیح بخاری، باب یاجوج و مأجوج، جزء 23 ص 349؛ صحیح مسلم، باب اقتراب الفتن، ج 14 ص 49؛ مسند احمد، ج 45، ص 403؛ سنن ترمذی، ج 4، ص ‌480.
[314]. «حدثنا الوليد عن أبي عبد‌الله عن الوليد بن هشام المعيطي عن أبان بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط سمع ابن عباس رضى الله عنه يقول: يخرج السفياني فيقاتل حتی يبقر بطون النساء ويغلي الأطفال في‌المراجل» ر.ک: الفتن، ابن حماد، ج 1، ص 185.
[315]. طوسي، الغیبة، ص446.
[316]امام مهدي حقيقتي تابناک، مرتضی ترابي، ص 331.